NSB-Konsernet

Vilje til å lykkes

NSB-konsernet står foran omfattende endringer i årene som kommer. Selv om NSBs rolle blir en annen, vil samfunnsoppdraget fortsatt være det samme. Evnen og viljen til å imøtekomme kundens behov vil være det viktigste i møte med en ny tid.

NSB-Konsernet